کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  جمعه ، 3 آذر ماه 1396جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

 

چهل و دومین جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درمورخ یازدهم بهمن ماه سالجاری در محل دبیرخانه شورا با محوریت "بررسی مشکلات انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و حوزه پیمانکاران عمرانی" برگزار شد.


جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت "بررسی مشکلات انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و حوزه پیمانکاران عمرانی" با حضور معاونین ادره کل امور مالیاتی و مدیرکل درآمد تامین اجتماعی استان ، کارشناسان : معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری ، سازمان برنامه و بودجه ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل امور  اقتصادی و دارایی ، اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و انجمن پیمانکاران عمرانی و همچنین نماینده انجمن صنفی کارگران ساختمانی با طرح موضوعات به شرح ذیل برگزار گردید : 

1- بررسی اجرای بند (ج) ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب سال 1387

2- بررسی نحوه اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391

3- بررسی اجرای ماده 22 حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

4- بررسی اجرای ماده 23 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 

5- بررسی اجرای ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

6- بررسی موضوع ممنوع الخروجی ، توقیف اموال ، عدم صدور گواهی تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسان عضو هیئت مدیره شرکتها ناشی از عدم پرداخت مطالبات  و عدم انجام تکالیف قانونی پرداخت مالیات های مستقیم و ارزش افزوده توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی به وجود می آید .

پس از بحث و مذاکرات پیرامون مباحث فوق ، مقرر گردید موارد ذیل الذکر به عنوان جمعبندی و مطالبات شرکت کنندگان در جلسه  جهت ارائه در صحن شورای گفتگوی استان مطرح گردد.


الف – تامین اجتماعی 

1- درخواست برخورداری کلیه کارگران ساختمانی از تمامی خدمات سازمان تامین اجتماعی با توجه به قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 86 و اصلاح ماده 5 قانون مذکور مصوب سال 93 مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن کلیه کارگران ساختمانی و لغو هرگونه محدودیت و سهمیه بندی 

2- تخصیص کدکارگاه به پروژه های ساختمانی همزمان با پرداخت حق بیمه به منظور ارائه لیست کارگران شاغل در پروژه از محل حق بیمه پرداخت معادل 15% از عوارض صدور پروانه ساختمان 

3- اجرای ماده 14 (( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات ه ای مستقیم ))مصوب سال 91 در خصوص ملاک بودن لیستهای ارائه شده توسط پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی و ممنوعیت اعمال هرگونه روش دیگر با توجه به صراحت ماده مذکور 

ب- مالیات 

1- استفاده اداره کل امور مالیاتی استان از اختیارات قانونی خود از جمله ماده 182 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 18 قانون بودجه سال 95جهت وصول مطالبات خود و عدم مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران و مشاوران طلبکار از دستگاههای دولتی با توجه به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون از تکالیف دستگاههای دولتی می باشد .

2- عدم استفاده از اختیارات مواد 20و211 قانون مالیات های مستقیم در خصوص پیمانکاران و مشاوران مذکور 

3- صدور گواهی در پاسخ به استعلامات بعمل آمده در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در مورد اعضای هیئت مدیره اشخاص مذکور 

ج- سایر موارد 

1- اجرای ماده 22 (( قانون جداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات )) مصوب سال 91

2- اجرای ماده 28 ((قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار )) مصوب سال 90


( پنجشنبه 14 بهمن 95 )

[ بازگشت ]