کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 29 شهريور ماه 1396

        بزرگنمايي متن      کوچکنمايي متن
 • فراخوان مقاله براي هجدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي

   با عنایت به الطاف بیکران خداوند سبحان و با توجه به تجارب حاصل از 17 همایش برگزار شده که از سال 1374 به طور مدوام برگزار می گردد تا با افزایش صادرات غیر نفتی وابستگی اقتصاد ملی را به نفت، حذف نماید ، لذا بر اساس فرازی از فرمایشات مقام فرزانه رهبری که سال 1391 را به نام سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی مزین فرمودند هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور بر اساس محوریت « تاثیر سیاستهای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی بر صادرات غیر نفتی کشور » روزهای چهارشنبه 19 و پنجشنبه 20 مهر ماه 1391 در تبریز با محورهای فرعی ذیل برگزار خواهد شد .

  1-    تبیین اهداف و آثار سیاستهای حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی در ارتباط با توسعه صادرات غیر نفتی .

  2-    ظرفیتها و اهداف و شاخصهای برنامه پنجم برای تحقق حمایت از تولید ملی .

  3-    برنامه پنجم و حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی و نقش آن در زمینه توسعه صادرات  

  4-    تاثیر سیاستهای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی در تحقق اهداف چشم انداز .

  5-    نقش سیاستهای بانکی (پولی ، ارزی) در حمایت از تولید ملی ، کارو سرمایه ایرانی و تاثیر آن در توسعه صادرات غیر نفتی.

  6-  نقش سیاستهای اقتصادی وزارت امور خارجه (کنسولگریها و رایزنیهای بازرگانی ) در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی .

  7-    نقش هماهنگ کننده قوای سه گانه (مقننه – قضائیه – مجریه ) در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی .

  8-    نقش نهادها و سازمانهای نظارتی در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی.

  از کلیه اقتصاددانان ، اساتید ، کارشناسان ، صادرکنندگان ، مسئولان اجرایی در بخش اقتصاد ، هیاتهای نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های اقتصادی که علاقمند به ارائه به این کنگره بزرگ اقتصاد ملی می باشند درخواست میگردد که چکیده مقاله در یک صفحه A4 با ذکر کلیه مشخصات صاحب مقاله و تلفن های تماس آدرس پستی دقیق تا تاریخ 10/5/91 و اصل آنرا حداکثر در 15 صفحه A4 (تایپ شده ) تا تاریخ 10/6/91 به دبیرخانه دائمی همایشهای ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به آدرس الکترونیکیhamayesh@tzccim.ir  ایمیل و بصورت CD در فرمت DOC به آدرس پستی (تبریز- خیابان ارتش شمالی – شماره 65 اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تبریز ) ارسال نمایند .

  شایان ذکر است که ارسال چکیده مقاله فقط جنیه ثبت نام و اعلام آمادگی صاحب مقاله را داشته و ملاک گزینش اصل مقاله ها میباشد که توسط هیات علمی همایش انجام و تعدادی از مقالات جهت ارائه در همایش و چاپ و تعدادی دیگر فقط جهت چاپ در کتاب همایش انتخاب خواهد شد . کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب ، اقامت صاحبان مقالات برگزیده در زمان برگزاری حداکثر برای دو نفر بعهده دبیرخانه همایش بوده و هدایائی نیز برای آنان منظور نظربوده و در جریان برگزاری همایش تقدیم خواهد شد .

                                                                                                                 

                                                                                                                                     دکتر محمد باقر صدری

                                                                                                                                           دبیر همایش

   

   

  دانلود فراخوان